சமீபத்திய பதிவுகள்

கெ‌ன்யா‌வி‌ல் ‌தீ‌யி‌ல் கரு‌கி 111 பே‌ர் ப‌லி

>> Sunday, February 1, 2009

 
கெ‌ன்யா‌வி‌‌லசாலை ‌விப‌த்‌தி‌லக‌வி‌ழ்‌ந்க‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌யலா‌ரி‌யி‌லஇரு‌ந்தஎ‌‌ண்ணெ‌யசேக‌ரி‌க்முய‌ன்றபோதஏ‌ற்ப‌ட்ட ‌தீ‌யி‌லச‌ி‌க்‌கி 111பே‌ரப‌ரிதாபமாஉ‌யி‌‌ரிழ‌ந்தன‌ர்.

கெ‌ன்யா‌வி‌ல் ‌ரி‌ப்‌டப‌ள்ள‌த்தா‌க்குபபகு‌தி‌‌யி‌லஇரு‌ந்தக‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌யஏ‌ற்‌றி‌க்கொ‌ண்டவ‌ந்டே‌ங்க‌ரலா‌ரி ஒ‌‌ன்றமோலேஎ‌ன்நகரு‌க்கஅரு‌கி‌ல் ‌திடீரெ‌ன்றக‌வி‌ழ்‌ந்தது. இதனா‌லலா‌ரி‌யி‌லஇரு‌ந்க‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌யசாலை‌யி‌லகொ‌ட்டியது.

இதை‌பபா‌ர்‌த்தது‌மஅ‌க்க‌மப‌‌க்க‌த்‌தி‌லவ‌சி‌த்நூ‌ற்று‌க்கண‌க்காபொதம‌க்க‌ளகே‌ன்களஎடு‌த்து‌க்கொ‌ண்டஓடி எ‌‌ண்ணெயை‌சசேக‌ரி‌க்முய‌ன்றன‌ர். காவல‌ர்க‌ளி‌னஅ‌றிவுரையையு‌‌ம் ‌மீ‌றி அ‌ம்ம‌க்க‌ளஎ‌ண்ணெ‌யை‌சசேக‌ரி‌த்தகே‌ன்க‌ளி‌லஊ‌‌ற்‌றி‌க்கொ‌‌ண்டிரு‌ந்தன‌ர்.

அ‌ப்போது, க‌ச்சஎ‌ண்ணெ‌‌யி‌லதிடீரெ‌ன்று ‌ீ ‌பிடி‌த்து‌க்கொ‌ண்டது. பய‌ங்கரமாக ‌பிடி‌த்தஎ‌ரி‌ந்த ‌தீ‌யி‌லஎ‌ண்ணெ‌யசேக‌ரி‌த்தவ‌‌ர்க‌ளஅனைவரு‌ம் ‌சி‌க்‌கி‌பப‌‌ரிதாபமாஉ‌யி‌ரிழ‌ந்த‌ன‌ர்.

இதுவரை 111 பே‌ரப‌லியா‌கி‌யு‌ள்ளதாகவு‌ம், பல‌ரபடுகாய‌த்துட‌னமரு‌த்துவமனை‌யி‌லஅனும‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளதாகவு‌ம
 

NewsPaanai.com Tamil News Sharing Site

Related Posts with Thumbnails

0 கருத்துரைகள்:

Related Posts with Thumbnails
Enter a long URL to make tiny:

தெரிவு செய்க thaminglish Bamini amudham Tam @Suratha Yarlvanan,Germany

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP