சமீபத்திய பதிவுகள்

காந்தியின் படுக்கை அறையில்- வசந்தம் ரவி

>> Wednesday, February 27, 2008

 
 
 
இணைய முன்னோடிகள் நல்ல நல்ல அறிவுறைகளை வழங்கி வருகின்றனர்.அதில் வசந்தம் ரவி அவர்கள் ஒரு பதிவை வெளியிட்டு இருந்தார்.அவருக்கு எப்படி நன்றி சொறதுன்னே தெரியல
 
அது என்ன தேரியுமா?சூடான பதிவில் இடம் பெற டிப்ஸ் என்று.தலைப்பை வைப்பதை பற்றி சொல்லும்போது காந்தியை பற்றி நன்றாக எழுதிவிட்டு தலைப்பை மட்டும் காந்தியின் படுக்கை அறையில் என்று கிக்கா பேர் வைக்கச்சொன்னார்.ஆனால் அதை பின்பற்றித்தான் நான் பேர் வைக்கிறேன் என்று நினைச்சுக்காதிங்கன்னு சொலறதுக்காகத்தான் இந்த பதிவு
 
 
 
 
உங்கள் அபிமான படைப்புகள்
 

தேவடியாளுக்கு கூட அந்த மாதிரி உணர்வு வரும்பொழுது

 http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_27.html

 

பாலியல் தொழிலாளிக்கு ஒரு தொகை தந்து உறவு கொள்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_4987.html

 

அந்த பெண்ணோடு அன்றே உடலுறவு கொண்டாரே

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html

தமிழச்சி உனக்கு எச்சரிக்கை

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_6357.html

 

மகளை திருமணம் செய்ய சொல்லும் குரான்

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_9884.html

பெண்ணுக்கு வரதட்சனை அந்த பெண்-என்ன கொடுமையடா இது?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_22.html

 

மனைவியிடம் உறவு வைக்காமல் உறவு கொண்டதாக நினைக்கும் அளவுவுக்கு முற்றிபோனது எப்படி?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html

StumbleUpon.com Read more...

தமிழ்மணத்தை விட்டும்,எழுத்து துறையை விட்டும் வெளியேறும் தமிழச்சி
நானும் இந்த தலைப்பை பார்த்து உங்கள மாதிரிதான் தமிழச்சி பதிப்பை சொடுக்கினேன்.போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நிறய பேருக்கு தங்கச்சி ஆப்பு அடிச்சிருக்கான்னு.

ஆன்மீகம்
பரப்புவதற்கு பதில் மூனு பொண்டாட்டி கட்ட காரணம் என்ன?நாலு பொண்டாட்டி கட்ட காரணம் என்ன? முன்னோடி நபி பதிமூனு பொண்டாட்டி கட்ட காரணம் என்ன என்று பள்ளிகூடத்துல கணக்கு வாத்தியார் பாடம் நடத்துற மாதிரி இணையத்தில் சுதந்திரமாக ஆணீயம் பரப்பிக்கொண்டிருக்கும் ஜிஹாதிக்கும்பலுக்கு ஆப்புவைக்க ஒரு பொம்பள மட்டுந்தான் இருந்தாளே.அவளையும் அவாள் துரத்திட்டாளே என்று விம்மிய நெஞ்சுக்கு இதமாக இருந்தது இந்த பதிவின் இந்த வரிகள்
 
 
எழுதமாட்டேன் மன்னித்துக்
கொள்ளுங்கள் என்றோ, தமிழ்மணத்தை விட்டு
போகிறேன் என்றோ அறிக்கைவிடமாட்டேன்.
                                                  thamizachi
                      
 
 
 
உங்கள் அபிமான படைப்புகள்
 

தேவடியாளுக்கு கூட அந்த மாதிரி உணர்வு வரும்பொழுது

 http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_27.html

 

பாலியல் தொழிலாளிக்கு ஒரு தொகை தந்து உறவு கொள்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_4987.html

 

அந்த பெண்ணோடு அன்றே உடலுறவு கொண்டாரே

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html

தமிழச்சி உனக்கு எச்சரிக்கை

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_6357.html

 

மகளை திருமணம் செய்ய சொல்லும் குரான்

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_9884.html

பெண்ணுக்கு வரதட்சனை அந்த பெண்-என்ன கொடுமையடா இது?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_22.html

 

மனைவியிடம் உறவு வைக்காமல் உறவு கொண்டதாக நினைக்கும் அளவுவுக்கு முற்றிபோனது எப்படி?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html

StumbleUpon.com Read more...

நாய்,பன்னி,கழுதை,பெண்

ஒரு முஸ்லீம் நமாஜ் செய்துக்கொண்டு இருக்கும் போது, யார் யார் வந்தால், அந்த நமாஜ் பயனற்றதாக ஆகும் தெரியுமா?

1. நாய்

2. ப‌ன்றி,

3. பெண்

4. யூத‌ன்

5. க‌ழுதை etc..


பெண்களுக்கு என்ன வரிசை பார்த்தீர்களா?

Quote:
4) DOGS ANNULLING PRAYER

From Bukhari Vol. 1, #490

Narrated 'Aisha: "The things which annul the prayers were mentioned before me. They said, "Prayer is annulled by a dog, a donkey and a woman (if they pass in front of the praying people)." I said, "You have made us (i.e. women) dogs. I saw the Prophet praying while I used to lie in my bed between him and the Qibla. Whenever I was in need of something, I would slip away, for I disliked to face him.""

From Muslim Number 1032

Abu Dharr reported: The Messenger of 'Allah said: When any one of you stands for prayer and there is a thing before him equal to the back of the saddle that covers him and in case there is not before him (a thing) equal to the back of the saddle, his prayer would be cut off by (passing of an) ass, woman, and black Dog. I said: O Abu Dharr, what feature is there in a black dog which distinguish it from the red dog and the yellow dog? He said: O, son of my brother, I asked the Messenger of Allah as you are asking me, and he said: The black dog is a devil.

From Abu Dawud Number 0704:

Narrated Abdullah ibn Abbas:

Ikrimah reported on the authority of Ibn Abbas, saying: I think the Apostle of Allah said: When one of you prays without a sutrah, a dog, an ass, a pig, a Jew, a Magian, and a woman cut off his prayer, but it will suffice if they pass in front of him at a distance of over a stone's throw.COMMENT

These hadith state that if a dog passes in front of people praying it annuls their prayer. Annul means, "to reduce to nothing", or "to make ineffective or inoperative". If a group of people are praying and a dog walks in-between them and the Kaba (in Mecca), then their prayer is made null and void.

Source: http://www.answering-islam.org/Silas/dogs.htm


இதன் படி பெண்களை (இஸ்லாமிய வழியில் சொல்லப்போனால்) உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெண்களை நாய்களுக்கு சரி சமமாக பாவிக்கச்சொல்கிறது.

இதை முகமதுவின் ஆயிஷாவே அவரிடம் கேட்டுகூட விட்டார்கள்.
 

StumbleUpon.com Read more...

தமிழ்மணத்தை விட்டும்,எழுத்து துறையை விட்டும் வெளியேறும் தமிழச்சி

நானும் இந்த தலைப்பை பார்த்து உங்கள மாதிரிதான் தமிழச்சி பதிப்பை சொடுக்கினேன்.போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நிறய பேருக்கு தங்கச்சி ஆப்பு அடிச்சிருக்கான்னு.

ஆன்மீகம்
பரப்புவதற்கு பதில் மூனு பொண்டாட்டி கட்ட காரணம் என்ன?நாலு பொண்டாட்டி கட்ட காரணம் என்ன? முன்னோடி நபி பதிமூனு பொண்டாட்டி கட்ட காரணம் என்ன என்று பள்ளிகூடத்துல கணக்கு வாத்தியார் பாடம் நடத்துற மாதிரி இணையத்தில் சுதந்திரமாக ஆணீயம் பரப்பிக்கொண்டிருக்கும் ஜிஹாதிக்கும்பலுக்கு ஆப்புவைக்க ஒரு பொம்பள மட்டுந்தான் இருந்தாளே.அவளையும் அவாள் துரத்திட்டாளே என்று விம்மிய நெஞ்சுக்கு இதமாக இருந்தது இந்த பதிவின் இந்த வரிகள்
 
 
எழுதமாட்டேன் மன்னித்துக்
கொள்ளுங்கள் என்றோ, தமிழ்மணத்தை விட்டு
போகிறேன் என்றோ அறிக்கைவிடமாட்டேன்.
                                                  thamizachi
                      
 
 
 
உங்கள் அபிமான படைப்புகள்
 

தேவடியாளுக்கு கூட அந்த மாதிரி உணர்வு வரும்பொழுது

 http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_27.html

 

பாலியல் தொழிலாளிக்கு ஒரு தொகை தந்து உறவு கொள்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_4987.html

 

அந்த பெண்ணோடு அன்றே உடலுறவு கொண்டாரே

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html

தமிழச்சி உனக்கு எச்சரிக்கை

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_6357.html

 

மகளை திருமணம் செய்ய சொல்லும் குரான்

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_9884.html

பெண்ணுக்கு வரதட்சனை அந்த பெண்-என்ன கொடுமையடா இது?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_22.html

 

மனைவியிடம் உறவு வைக்காமல் உறவு கொண்டதாக நினைக்கும் அளவுவுக்கு முற்றிபோனது எப்படி?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html

StumbleUpon.com Read more...

மடிப்பாக்கம்,ஓசைசெல்லா,தமிழச்சி,வசந்தம் ரவி,கோவிக்கண்ணன் உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது

மடிப்பாக்கம்,ஓசைசெல்லா,தமிழச்சி,வசந்தம் ரவி,கோவிக்கண்ணன் ஆகியோர் தமிழ் மன முன்னோடிகளாய் இருக்கலாம்.ஆனால் ஒரு பெரிய மனுசன் சின்ன பைய்யனாட்டம் மாஞ்சு,மாஞ்சு எழுதீட்டு இருக்கேன்.இங்க வந்து எட்டி பாத்தீங்களா.ஒருபிண்னூட்டமாவதும் போட்டீங்களா .உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது  மனசாட்சி இருக்கா அப்டீன்னு கேக்க தோனுச்சு ஆன நீங்க தான் வந்துட்டீங்களே.கீழே இருப்பதை எல்லாம் படிச்சுட்டு போங்க சந்தோசமா.
 

தேவடியாளுக்கு கூட அந்த மாதிரி உணர்வு வரும்பொழுது

 http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_27.html

 

பாலியல் தொழிலாளிக்கு ஒரு தொகை தந்து உறவு கொள்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_4987.html

 

அந்த பெண்ணோடு அன்றே உடலுறவு கொண்டாரே

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html

தமிழச்சி உனக்கு எச்சரிக்கை

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_6357.html

 

மகளை திருமணம் செய்ய சொல்லும் குரான்

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_9884.html

பெண்ணுக்கு வரதட்சனை அந்த பெண்-என்ன கொடுமையடா இது?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_22.html

 

மனைவியிடம் உறவு வைக்காமல் உறவு கொண்டதாக நினைக்கும் அளவுவுக்கு முற்றிபோனது எப்படி?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html

StumbleUpon.com Read more...

தேவடியாளுக்கு கூட அந்த மாதிரி உணர்வு வரும்பொழுது

 

 

ஜிஹாதிகளின்

தமிழ்முஸ்லீம் என்ற இணையம் விபச்சாரிகளுக்கு கூட தன் கணவன் அடுத்த பெண்களை மனதால் கூட நினைக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம் இருக்கும் என்று சொல்லி உள்ளது.

அன்பான

இணைய நண்பர்களே கொஞ்சம் யோசித்துப்பாருங்கள் விபச்சாரிகளை விட முஸ்லீம் பெண்கள் கேவலமானவர்களா?விபச்சாரிகளுக்கு வேண்டுமாணால் தங்கள் கணவன்கள் பத்தினியாக இருக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் தவறாக இருக்கலாம்.ஆனால் உண்மை பத்தினிகளாக இருக்கும் முஸ்லீம் பெண்களுக்கு கூட அந்த உரிமை இல்லை என்று அறிவித்து உள்ள அல்லாவையும்,அவருடைய அருமை நபியும் உங்களுக்கு தேவையா?முஸ்லீம் பெண்களே சிந்திப்பீர்

 

 

397) '

விபச்சாரன் விபச்சாரியையோ அல்லது இணைவைப்பவளையோ தவிர (வேறு பத்தினிப்பெண்ணைத்) திருமணம் செய்யமாட்டான், (இவ்வாறே) விபச்சாரியை- விபச்சாரம் செய்பவனையோ அல்லது இணைவைப்பவனோ தவிர (பரிசுத்தமானவேறு யாரும்) திருமணம் செய்ய மாட்டாள் (த்தகையோரைத் திருமணம் செய்வ)து இறை நம்பிக்கையாளர்களின் மீது தடுக்கப்பட்டுள்ளது' என்று குர்ஆன் கூறுகிறது. எத்தனையோ குடும்பங்களில் ஒழுக்கமான பெண்களுக்கு குடி விபச்சாரம் போன்ற கெட்ட பழக்கங்கள் உள்ள கணவர்கள் அமைகின்றார்கள். அப்படி என்றால் இவர்களின் மனைவிமார்களும் இவர்களைப் போன்றவர்களா? wafiya_2000@yahoo.co.in

ஒழுக்கமான

பெண்களுக்கு கெட்ட கணவர்கள் அமைய மாட்டார்கள் என்பதோ விபச்சாரத்தில் ஈடுபடும் ஆண்களுக்கு விபச்சாரிகள் தான் மனைவியாக அமைவார்கள் என்பதோ இந்த வசனத்தின் பொருளல்ல.

விபச்சாரத்தில் ஈடுபடும் ஆண்கள் தங்கள் மனைவியை சந்தேகக் கண்ணோடு பார்க்க வேண்டும் என்பதோ அவள் கெட்டுப் போய் இருப்பாளோ என்று மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி அவள் வாழ்வை பாழ்படுத்த வேண்டும் என்பதோ இந்த வசனத்தின் பொருளல்ல.

வேறு என்ன கூறுகிறது அந்த வசனம்!

ஒரு ஆண் எவ்வளவு தான் கெட்டவனாக இருந்தாலும் தனக்கு வரும் மனைவி நல்லவளாக - ஒழுக்கமுள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவான். விபச்சார தொழிலில் ஈடுபடும் ஒரு பெண் திருமண வாழ்க்கையில் இணைகிறாள் என்றால் அவளும் கூட தன் கணவன் தன்னை மட்டுமே நேசிக்க வேண்டும் பிற பெண்களை மனதால் கூட தீண்டாதவனாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவாள்.

அவர்கள் அவ்வாறு விரும்பினாலும், அப்படி விரும்புவதற்கு அவர்களுக்கு தார்மீக உரிமையில்லை என்றே அந்த வசனம் கூறுகிறது. ஒருவன் விபச்சாரம் செய்பவனாகவோ கெட்டவனாகவோ இருக்கும் போது அவன் தன்னைப் போன்றுள்ள ஒரு விபச்சாரியையோ அல்லது கெட்டவளையோ தான் திருமணம் செய்துக் கொள்ள வேண்டும் அது தான் சரியான அளவுகோல் மனைவி ஒழுக்கமானவளாக அமைய வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பினால் முதலில் அவன் எல்லா ஒழுங்கீனங்களையும் விட்டு தன்னை தூய்மைப் படுத்திக் கொள்ளட்டும் என்பதே நீங்கள் எடுத்துக் காட்டிய வசனம் சொல்லும் அறிவுரையாகும்.

கணவனின்றி

தவறான வழியில் வாழும் ஒரு பெண் திருமணத்தை நாடும் போது தனக்கு கணவனாக வருபவன் யோக்கியனாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணக் கூடாது. ஏனெனில் தவறான வழியில் உழலும் அவளுக்கு இப்படிப்பட்ட கணவன் தகுதியானவனல்ல. அதிகபட்சமாக அவளைப் போன்றே நாற்றமெடுத்த ஒருவனைத் தான் அவள் மணமுடிக்க வேண்டும் என்பதே அந்த வசனம் முன் வைக்கும் வாதமாகும்.

தவறான

வழியில் பாழ்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் எத்துனையோ ஆண்களுக்கு ஒழுக்கமும் - கண்ணியமும் மிக்க மனைவிகள் கிடைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். தன் மனைவியின் ஒழுக்கத்தையும் நன்நடத்தையையும் பார்த்து அத்தகைய கணவர்கள் வெட்கி தலைகுனிந்து தன்னை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

நல்ல

கணவர்களுக்கு கெட்ட மனைவி அமைந்து விடுவதும் நடக்காமலில்லை. ஒரு ஆண் கறைப்பட்டால் அது அவனோடு போய்விடும். பெண் கறைப்பட்டால் அது அவளது குடும்பத்தையே பாதிக்கும் என்பதால் நல்ல கணவர்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட தீய நடத்தையுள்ள பெண்கள் சிந்தித்து தங்கள் தவறுகளிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனிடம் பாவமன்னிப்பு தேட வேண்டும். நல்ல கணவர்கள் இத்தகைய மனைவிகள் விஷயத்தில் பொறுமையை மேற் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு நபிமார்களான நூஹு மற்றும் லூத் (அலை) ஆகியோரிடம் பாடம் உள்ளது
 
 
விபச்சார தொழிலில் ஈடுபடும் ஒரு பெண் திருமண வாழ்க்கையில் இணைகிறாள் என்றால் அவளும் கூட தன் கணவன் தன்னை மட்டுமே நேசிக்க வேண்டும் பிற பெண்களை மனதால் கூட தீண்டாதவனாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவாள்.

 

இந்த வார்த்தையை யோசித்து பாருங்கள்  ஜிஹாதிகளின் "அருமை நபி" கண்ட பெண்களை எல்லாம் அல்லா சொன்னார் என்று அனுபவித்த போது அந்த பெண்களின் நிலை என்னவாக இருந்திருக்கும்.உங்கள் கடவுளுக்கு உருவம் மட்டும் அல்ல கண்ணே இருக்காது போல்


 பாலியல் தொழிலாளிக்கு ஒரு தொகை தந்து உறவு கொள்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

http://thamilislam.blogspot.com/2008/02/blog-post_4987.html

StumbleUpon.com Read more...
Related Posts with Thumbnails

Enter a long URL to make tiny:

தெரிவு செய்க thaminglish Bamini amudham Tam @Suratha Yarlvanan,Germany

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP