சமீபத்திய பதிவுகள்

அழிவுள்ள மனுஷர்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள்

>> Friday, September 5, 2008

ரோமர் 1:23 அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள்

 

ரோமர் 1:25 தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி, சிருஷ்டிகரைத் தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியைத் தொழுது சேவித்தார்கள், அவரே என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர். ஆமென்.

ஓ மனிதர்களே கொஞ்சம் உணர்வடையுங்கள்.

யாரும் உங்களை புண்படுத்த வேண்டாம்.ஆனால் நீங்களே உங்களை பண்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

உங்களை சிருஷ்டித்த கடவுளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் மரியாதையை பார்த்தீர்களா?

 
 
 
"எனக்குப் பிடித்த தெய்வம் கணபதி.
எந்த தெய்வம் ஒப்புக் கொள்ளும்
கும்பிட்ட பின் உடைக்க?"
-- ஞானக் கூத்தன்


StumbleUpon.com Read more...

ரஜனியின் கடைசி வார்த்தை

"'Father They Are Going to Burn Me": Rajni's Last Words

Rajni' Death is a Deep Wound in my Heart

Fr. Edward, Survivor of Arson in Orissa Recalls How Rajni Was Burnt to Death

Fr. Edward Sequeira SVD

Fr Edward Sequeira, one of the victims of the violence committed by Hindu radicals in Orissa, does not hesitate to call them "terrorists". Groups connected to Sangh Parivar seized him, beat him for more than an hour, and then shut him inside a room that they set on fire. Fr Edward was able to save himself by taking shelter in the bathroom. Before he passed out, he heard the screams of Rajni Majh, who was tied up and thrown into the flames, where she was burned to death.

Initial reports said that she was a sister, then a lay missionary. Fr Edward explains that the girl was one of the many orphans he had rescued, and that she lived and worked in the orphanage he had founded.

Fr Edward is unable to hold back the tears, and begins sobbing when he talks about her. The crowd of fanatics may have thought that Rajni was one of the many people they believe have been forced to convert through "Christian proselytism". "'She was only a simple Hindu girl", the priest says, "studying in the plus 3 class. I can still hear her voice, 'Father they are going to burn me', these were her last words to me, after this I lost consciousness". Her death "is a deep wound in my heart".

Hindu fundamentalists have long been conducting a campaign against conversions to Christianity, and against evangelization. For Fr Edward, 58, missionary activity is something that upholds the dignity of the person. He spoke to Asianews:

"I have been working among lepers in Padampur in Bargarh district for the past ten years. I realized that, given the preference for a male child in rural Indian communities, parents many times have more than 4-5 daughters before a son is born - and unfortunately, these girls are rarely sent to school, they are made to graze cattle or even sent at early age as domestic workers or to the landlords, and many girls suffer from malnutrition.

"So I started a very small hostel-orphanage for girls, to give them opportunity and dignity through education and vocational training.

"One such girl in my orphanage was Rajni Majhi, who was born to Hindu parents who already had 5 or 6 daughters, and they gave her up for adoption to a Hindu tribal childless couple. Sadly, when the adopted parents after a few years conceived biological children, they began ill-treating and discriminating against Rajni, and in this reality she came to my orphanage four years ago. Within a few months, she was bubbling with life, the younger girls called her "Nanni' (big sister), and besides studying in college in her 13th year, Rajni would be like a governess to the children.

"All the development programmes for these leprosy patients and the other dalits have all been for Hindus. More than 25 years I have worked in Orissa, and not a single person have I converted to Christianity".

Hatred of Christianity and personal development is what drives radical Hindu groups to try to wipe out the presence of Christians and their institutions. "Who says that terrorists are only those who plant bombs and carry guns? This was a terrorist attack on Orissa. What about these Sangh Parivar members, who have been given the license to kill, destroy and plunder their fellow citizens? This was sheer terrorism unleashed on the Christians in Kandhmal district".

Fr Edward explains what happened to him: "On Monday August 25th, around 1.30 pm, as I was having lunch, there was a knock on the door. When I opened it, a huge crowd of more than 500 people were outside and asked 'Who is the priest?'. This is nothing strange, as often people come requesting my help, for my vehicle to drive them to a hospital or other such emergencies. As soon as I identified myself, they raised their arms holding all the weapons - axes, shovels, spades and iron rods.They took me outside in the courtyard and began hitting me, screaming abuses at Christianity and shouting 'Bajrang Bali Ki Jai; Yesu Christi Murdabada; Hail Lord Hanuman (editor's note: a Hindu god with the face of a monkey), destroy, eliminate Jesus Christ', beating me on my head, back, all over my body.

"The extremists thrashed me for nearly an hour (editor's note: Fr Edward still has bruises all over his body, and five wounds on his back).

"Then they entered my room, collected all the clothes and books and whatever they laid their hands on and piled it in the centre of the room, threw some kerosene on the pile, and some crude oil, and threw some gelatine sticks which they had brought with them and lit the fire and threw me into the flames and locked the door from the outside.

"Somehow, I was not frightened, there was definitely the divine presence in the burning room, and I went into the bathroom and locked myself in and shut all the windows. The whole room was engulfed in thick smoke and flames.

"The attackers were shouting Bajrang Bali Ki Jai; Yesu Christi Murdabada, and hurling abuses. They went to the garage and burned the vehicle, I could hear some of them on the roof setting fire from the top. Thick smoke was in the bathroom, where I was hiding, it was dark and full of thick smoke, and as I inhaled the smoke my only concern was for the children.

Rajni Majhi Who Was Thrown into the Fire by the Mob

"In the meanwhile, the children and Rajni, who witnessed the mob assaulting me, took the children inside their own orphanage room which is next to mine and bolted the door from the inside. The men who had climbed onto the roof entered the room and dragged Rajni outside with the children - some of the children escaped. They brought her outside my bathroom window. I could hear the cries of Rajni, and the mob was cheering and shouting through the window. These criminals tied her hands together - they made a huge bonfire in the orphanage room and threw her onto the fire. They used sickles, shovels and other weapons to prevent her from running away, these extremists did not allow her to even move from the burning flames".
See Separate Story: How 20 Year Old Rajni Was Burnt to Death by a Cheering Mob
 
 

StumbleUpon.com Read more...

சங்பரிவார் அமைப்புகள் ஒரிசாவில் செய்த அட்டூழியங்களின் அட்டவணை

Names of 26 People Killed in the Violence

A Circulating List of the 26 People Killed in the Orissa Violence

Church groups have been able to give the names of atleast 26 people who were killed in the week-long violence in Orissa, in which Hindu fanatics also burned down or destroyed some 4,000 Christian homes, several churches and convents

A circulated list gives the names of the 26 deceased as follows:

Names of the Deceased

1. Dasarath Pradhan (Tiangia)
2. Kamolini Nayak (Mondakia)
3. Pastor Samuel Nayak (Bakingia)
4. Romesh Digal (Bakingia)
5. Jecob Digal (Petapanga)
6. Sureshon Nayak
7. Abhimonyu Nayak
8. Bikram Nayak (Tiangia)
9. Goyadhar Digal, Kasinipadar
10. Dibyasundar Digal
11. Parakhita Nayak(Tiangia)
12. Trinath Digal (Tiangia)
13. Joseph Digal
14. Gopan Nayak (Mondakia)
15. Khogeswar Pradhan
16. Ajuba Nayak, Barakhama
17. Rosananda Prodhan
18. Jaka Nayak Budamaha
19. Akhar Digal Totomaha
20. Sidheswar Digal, Sulisoru
21. Praful Nayak, Barakhama
22. Mary Digal, Barakhama
23. Daniel Mallick (Pastor) Bankingia
24. Michael Nayak, Bankingia
25. Gulu, Kanbagiri
26. Bidyadhara Digal, Kattargarh

Churches Attacked

1. Petapanga Church
2. Catholic Church, Mondakia
3. Catholic Church, Ratingia
4. Believers church, Ratingia
5. Diocese Church, Ratingia
6. Believers Church, Gimangia
7. Diocese Church, Gimangia
8. Mdahukia Church
9. Catholic Church, Raikia
10. Catholic Church, Badimunda
11. Pentocastal Church, Badimunda
12. Catholic Church, Breka
13. Pentocastal Church, Breka
14. Catholic Church, Pobingia
15. Catholic Church, Srasanaanda
16. Catholic Church, Phulbani
17. Catholic Church, Phulbani
18. Catholic Church, Balliguda
19. Catholic Church, Sankrakhol
20. R.C. Church, Kanjamedi
21. Diocese Church, Kanjamedi
22. Pentecostal Church, Kanjamedi
23. Pentecostal Church Jugapadar, Nuagam
24. Baptist Church, Tumudiband
25. Pentecostal Church, Tumudiband
26. Catholic Church, Padanpur
27. Church in Dhanpur
28. Catholic Church, Tiangia
29. Baptist Church, Tiangia
30. Catholic Church, Gabindapali
31. Catholic Church, Padua
32. Catholic Church, Duburi
33. Pentecostal Church, Tiangia
34. Seveth Advent Church Bakingia
35. Catholic Church Nilungia36. Pentecostal Church Nilungia
37. Catholic Church Boipariguda
38. R.C. Bakingia
39. Penteconstal church, Bakingia
40. R.C. Kotimaha
41. Pentocostal church, Budamaha
42. Baptist Church, Sukananda
43. Pentaconstal church Adaskupa
44. R.C. Church, Adaskupa
45. Pentacostal Church, Rupagao
46. Sulesoru Church
47. Pengoberi village Church
48. Kambaguda, Church
49. Tengapadar village church
50. Prakash Prayer House, Raikia

3. Shops Destroyed in Raikia

1. Biraj Nayak - Chicken Centre
2. Alok Nayak - Chicken Centre
3. Chiku Nayak
4. Rohit Nayak - Tea Stall
5. Simon Nayak - Computer
6. Kabula Nayak
7. Sudhir Nayak - Xerox
8. Junes Nayak - Computer
9. Jerbas Mondal - Grocery
10. Paburia shops

4. Convents

1. St. Joseph's Convent, Sankharkhole
2. St. Anne's Convent, Pobinga
3. Mt. Carmel Convent, Balliguda
4. St. Anne's Convent, Padangi

5. Hostels

1. Boy's Hostel, Padangi
2. Girl's Hostel, Padangi
3. Balliguda Convent
4. Boy's Hostel, Pobingia
5. Girl's Hostel, Pobingia

6. Six Institutions Damaged

1. Janvikas
2. Pastoral Center
3. Ajka, Raikia
4. Poly Shree, Paburia
5. Gramya Pragati, Balliguda
6. Karuna, Raikia

7. Priests and Religious Attacked who are Seriously Injured

1. Fr. Thomas Chellan
2. Fr. Bernard Digal
3. Fr. Edward, SVD
4. Fr. Simon Lakra, SVD
5. Sr. Meena HM
6. Fr. Xavier Tirkey
 
 

StumbleUpon.com Read more...
Related Posts with Thumbnails

Enter a long URL to make tiny:

தெரிவு செய்க thaminglish Bamini amudham Tam @Suratha Yarlvanan,Germany

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP