சமீபத்திய பதிவுகள்

கிரிக்கெட் வீரரின் மனைவி மரணம்.

>> Monday, August 4, 2008

கிளென் மெக்ரா மனைவி காலமானார்!
ஓய்வு பெற்ற ஆஸ்ட்ரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் கிளென் மெக்ராவின் மனைவி ஜேன் மெக்ரா சிட்னியில் நே‌ற்று காலமானார். அவருக்கு வயது 42.

கடந்த சில காலமாக இவர் மார்பகப் புற்று நோயால் அவதியுற்று வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மார்பகப் புற்று நோயாளிகளை கவனிப்பதற்காக தனது கணவனுடன் சேர்ந்து மெக்ரா அறக்கட்டளையை உருவாக்குவதில் கிளென் மெக்ராவிற்கு உறுதுணையாக இருந்தார் ஜேன்.

ஜேன் உயிர் பிரியும் போது கிளென் மெக்ராவும், குழந்தைகள் ஜேம்ஸ், ஹோலி ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.

மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்ட்ரேலிய அணி வீரர்கள் சார்பாக அணித் தலைவர் ரிக்கி பாண்டிங் ஆ‌ழ்ந்த வருத்தங்களை தெரிவித்துள்ளார்
http://tamil.webdunia.com/sports/cricket/news/0806/23/1080623006_1.htm

StumbleUpon.com Read more...

தொட‌ர் கு‌ண்டு வெடி‌ப்பு: 12 பே‌ர் ப‌லி!

பா‌க்தா‌த்‌தி‌ல் தொட‌ர் கு‌ண்டு வெடி‌ப்பு: 12 பே‌ர் ப‌லி!

ஈரா‌கதலைநக‌ரபா‌‌க்தா‌த்‌தி‌லஇ‌ன்றநட‌‌ந்தொட‌ரகு‌ண்டவெடி‌ப்‌பி‌ல் 12 பே‌‌ரப‌லியானா‌ர்க‌ள். மேலு‌‌ம் 34 பே‌ரபடுகாயமடை‌ந்தன‌ர்.

பா‌க்தா‌த்‌தி‌னவட‌க்கு‌பபகு‌தி‌‌யி‌ல், ம‌க்ரெ‌பதெரு‌வி‌லஉ‌ள்ஒரகடவு‌ச்‌சீ‌ட்டஅலுவலக‌மமு‌‌ன்பு ‌நிறு‌த்‌தி வை‌க்க‌ப்ப‌ட்டிரு‌ந்த ‌ஒரலா‌ரி‌யி‌லவை‌க்க‌ப்ப‌ட்டிரு‌ந்கு‌ண்டவெடி‌த்த‌தி‌ல்12 பே‌‌ரப‌லியானா‌ர்க‌ள். 23 பே‌ரபடுகாயமடை‌ந்தன‌ரஎ‌ன்றஅ‌ந்நா‌ட்டஉ‌ள்துறஅமை‌ச்சதக‌வ‌ல்க‌ளதெ‌ரி‌வி‌க்‌‌கி‌ன்றன.

இ‌ந்ச‌க்‌தி வா‌‌ய்‌ந்கு‌ண்டவெடி‌த்த‌தி‌ல், அ‌ப்பகு‌தி‌யி‌லஇரு‌ந்க‌ட்டட‌ங்க‌ளதரைம‌ட்டமா‌யின. ஏராளமானோ‌ர் ‌தீ‌க்காய‌ங்களுட‌னஅல‌றி‌ததுடி‌த்தன‌ர்.

இ‌ந்தா‌க்குதலஅ‌ல்க‌‌‌ய்டா ‌‌தீ‌விரவா‌திக‌ள்தா‌னநட‌‌த்‌தி‌யிரு‌க்வே‌ண்டு‌மஎ‌ன்றஅமெ‌‌ரி‌க்ராணுதளப‌தி ஒருவ‌ரகூ‌றியு‌ள்ளா‌‌ர்.

இத‌ற்‌கிடையே, ம‌‌த்‌திபா‌‌க்தா‌த்‌தி‌லஉ‌ள்பேல‌ஸ்டை‌னதெரு‌வி‌ல், அ‌ந்த‌பபகு‌தி வ‌ழியாச‌ெ‌ல்லு‌மக‌ண்கா‌ணி‌ப்பகாவ‌ல்துறை‌யினரகு‌‌றிவை‌த்தசாலையோர‌த்‌தி‌லவை‌க்க‌ப்‌பட்டிரு‌ந்கு‌ண்டவெடி‌‌த்த‌தி‌ல் 6 அ‌திகா‌ரிக‌ளஉ‌ள்பட 9 பே‌ரபடுகாயமடை‌ந்தன‌ர்.

அ‌ல்-கா‌தி‌‌ரஎ‌ன்னு‌மிட‌த்து‌க்கஅடு‌த்து‌ள்தெ‌‌ன்‌கிழ‌க்கு‌பபகு‌தி‌யி‌லஅரசவாகன‌‌ங்களஇல‌க்காவை‌த்தவை‌க்க‌ப்ப‌ட்மூ‌ன்றாவதகு‌ண்டவெடி‌த்த‌தி‌ல் 2 அ‌திகா‌ரிக‌ளகாயமடை‌ந்தன‌ர்.

ஒரநா‌ளி‌லஅடு‌த்தடு‌த்ததொட‌ரகு‌ண்டுகளை ‌தீ‌விரவா‌திக‌ளவெடி‌க்க‌சசெ‌ய்த‌தா‌லஅ‌ப்பகு‌தி ம‌க்க‌ளபெரு‌மஅ‌ச்ச‌த்‌தி‌லஉ‌ள்ளன‌ர்.

http://tamil.webdunia.com/newsworld/news/international/0808/04/1080804057_1.htm

StumbleUpon.com Read more...

ஆ‌ப்கா‌னி‌ஸ்தா‌னி‌ல் 17 ‌தீ‌விரவா‌திக‌ள் சு‌ட்டு‌க்கொலை!

ஆ‌ப்கா‌னி‌ஸ்தா‌னி‌ல் 17 ‌தீ‌விரவா‌திக‌ள் சு‌ட்டு‌க்கொலை! 
தெ‌ற்கஆ‌ப்கா‌னி‌ஸ்தா‌னி‌ல், ஆ‌‌ப்கா‌னி‌ஸ்தா‌ன், நே‌ட்டேபடை‌‌‌யின‌ரஇணை‌ந்து, ‌த‌லிபா‌ன் ‌தீ‌விரவா‌திகளு‌க்கஎ‌திராமே‌ற்கொ‌‌ண்நடவடி‌க்கை‌யி‌ல் 17 ‌‌தீ‌விரவா‌திக‌ளகொ‌ல்ல‌ப்ப‌ட்டன‌ர். மேலு‌ம் 6 பே‌ரபடுகாயமடை‌ந்தன‌ர்.

ஹெ‌ல்ம‌ண்‌டமாகாண‌த்‌தி‌ன், மா‌ர்‌ஜமாவ‌ட்ட‌த்‌தி‌ல், கூ‌ட்டு‌ப்படை‌யினரு‌க்கு‌ம், ‌தீ‌‌விரவா‌திகளு‌க்கு‌மஇடையஇ‌ந்மோத‌‌‌லநட‌ந்ததாஆ‌ப்கா‌னி‌ஸ்தா‌‌னி‌‌னபாதுகா‌ப்பஅமை‌ச்ச‌க‌மவெ‌‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்அ‌றி‌க்கை‌யி‌லதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளது.

பி‌ன்ன‌ர் ‌தீ‌விரவா‌திக‌ளி‌ட‌மிரு‌ந்ஆயுத‌ங்களு‌ம், ஏராளமாவெடிபொரு‌ட்களு‌ம், 60 ‌கிலோ ‌கிரா‌மபோதைபொரு‌ளு‌மப‌றிமுத‌லசெ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டது.

ம‌த்‌திகா‌ஜ்‌னி மாகாண‌த்‌தி‌லமறை‌ந்‌திரு‌ந்த ‌தீ‌விரவா‌திக‌ளநட‌த்‌திய ‌திடீ‌ர்‌ததா‌க்குத‌லி‌லதேடுத‌லப‌ணி‌யி‌லஈடுப‌ட்டிரு‌ந்த 4 காவ‌லதுறை‌யின‌ரகொ‌ல்ல‌ப்ப‌ட்டன‌ரஎ‌ன்று‌மஅ‌ந்அ‌றி‌க்கை‌யி‌லகூற‌ப்‌ப‌ட்டு‌ள்ளது.
http://tamil.webdunia.com/newsworld/news/international/0808/04/1080804036_1.htm

StumbleUpon.com Read more...
Related Posts with Thumbnails

Enter a long URL to make tiny:

தெரிவு செய்க thaminglish Bamini amudham Tam @Suratha Yarlvanan,Germany

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP